CÎHAN

CÎHAN

Baranek mîna qedîfe dibare

li ser lêxistina dilê min

tenêd rijaleyan 

ji gelî û çiyan

dikevin pença min

qapiyên hebsan

li pêş çavêd min derin û tên

periyêd rojên duho tinebûn

ku îro deran vebriqînin..

Ger tu ji min pirs dikî

kî riya min dinire?

nizanim!

nivîna min?

bankir hepsa min

û sitêrk didin girî

belkîm jî tabûtên xewna şevan

serekên Îblîsan

û hezniya şevan belav bûne..

Di nav gotinan de

sîngê min birîndar e

Bixwîne:  ŞIYÊ

dibêjim ji te re

bavê min mir

hezkirina min bi berbendî

dest girêdaye

bi kîn e

dilê min tepik vedaye

tepik vedayî

ji keder û eleman nola

li kilama esmer û hezniyan

basikên bilbilan qut bûn

dengê çûk û tivîrkan fetisî

ji bîna wan riya sofî xemrevîn e

ji çi re sihra xwe hazir dike?

Pîkên daran direqisin

li ser siya xwe

xweneke sar

li ser çawîrê

bi bînxweşiya axê

di pêşketina baranan

Bixwîne:  LORÎNA VENEGERÊ

keskesor da

tenakê min jê hez kirî

dirêj dibe

heta welatê Merook

heta kela Elemot

li ti ciyan

xwesteka min û dil

şaş kirî û li xwe heyirî

dikene û dide girî

hepsa zemên û adetên kevin

yên dê û bavan

mîna van tonan giyan

hezkirina me qisir e

tu meywanê nadî me

xeyrî ji hêstirên çavan

tu giravek di orta deryayê yî

ez jî li ser zinar im

em herdu jî şikestî ne

Bixwîne:  EZ HEME

li eynî xan da

husên motoran

dengê avêtina tivingan

fîtefîta paqij

ewrêd balefiran

dengê topan

erd û ezman tijî kirî

ma hezkirina me bi tenê bi deng e

û bêewlad e…!

De bi xatirê te

bêyî ku em hev carek din bibînin

riya min zor e, çetin e

bi kevir e

ma bi hevalan ra ye

emê rêkê binirin û bipên

tiştekî din were

dîtin û gîştinhev we ma

li mabêna pêyên hevala

û xelkê daye.

11- 3- 70