HETAWÎ KURD

HETAWÎ KURD

Bestewar im ..

şaîr im..

tîpxwar im..

nexmevexwar im..

geh agirê “Istîwa” me

geh wek Sîbîriya sari m..

Surişta welatê min şêrîn e..

sedemên xwe gergerî ne..

ji Çaldêranê de heya 1914 an

riya hesin Berlîn û Baxda yê de..

Alman, Îngilîz û Osmaniyan

zemîn, çiya, çem û petrol hulma welêt e..

geh pir germ im..

geh pir sar im..

geh mirov  im..

geh jî wehş, dupişk û mar im..

Bixwîne:  BIRÇÎ ME

(1914- 1939)

neteqî jîna erdê

ne azman hate xwar

ne zemîn vekir sîng û pêsîra xwe

weku helbestvanekî got: goristana bêgor

li çiyan û deştan kulîk vedibin

xwîn e, sor e…

sor.. sor…

Çek û sîlehên newewî nitronî û nizam çi?!!

dizî, xinizî, jehr, xerdel û siyanîd

Tu dînî, hişyarî, rewşen û reşî

çav bi hêstirin

dil bi kul in

bilbilê baxan bi nalîn û fîxan in

xort û keçan dilbirîn in

Bixwîne:  HELBESTVANO BIBÊJE

dewlemendên me ne hişyar in

bi dijmin re ne

ew dibêjin mîna wan..!

em hezar sal in dijîn bi hev re

dibêjin belê em dijin bi hev re

ji bo çi em nikanin bibêjin şorekê, xwastekekê

bi azadî û bêtirs…?

Berf û zîpik dibarin

navbera ser û dilê min

bi can û xwîna xwe

ne serîtewandî me li hember kesî..

Roj hêdî hêdî diçû ava

dixwazin

em welat pir bikin bi zanîn û riya xwe

Bixwîne:  ME NIZANÎ BÛ

muxlês û kole

ji dewleta wan re

bi zanîn û doza xwe

xwe bifroşin bi pere

rutbe  û nîşanan..

ji me tê xwestin guhdarbûn  îta’et yan jî mirin

em rakin ji navbera xwe

şervaniyê û dijheviyê

HETAWÎ: tava ronahiyê

Bestewar im: girêdayî war û welatê xwe me.

Istîwa”: naverast û kolan, hatnecoş- cemserî newerast-. 

Sîbîriya: deverek li Rosiya tim berf girtî.

wehş: lawirê dev bixwîn.