BUHARA HÊVIYÊ

BUHARA HÊVIYÊ

Siba buhar e

xerbî xunav e

Buhar xwastek û hêvî ye

êşek û jana zivistanê

tarûmar kiriye

can û dil e

giraniya xwe

dayî ser mil

lê xemnake buhar e

gul in yasemîn in fil in

benefsec in

geya ye, hişînî û keskayî

deşt bi genim û ce ye

dil hêvîdar e

îsal nan ê pir be

Bixwîne:  HELBESTVANO BIBÊJE

genim deşt girtiye

cotkariye.